fbpx

Courses / Kursy

If you want to get a new, wonderful profession in a short time – our courses are just for you.

Welcome to Sensual Spa. We offer professional beauty courses, depilation and permanent makeup courses. The more services you’ll be able to offer your customers, the larger your earning field will be.

Beauty courses accredited by ABT:

 1. Mesotherapy microneedling& Dermaroller ( 2 days )
 2. Intensive Beauty Basic ( 6 days )
 3. Microdermabrasion ( 1 day )
 4. Facial massage & skincare ( 2 days )
 5. Waxing ( 1 day )
 6. Facial massage ( 1 day )
 7. HydraFacial (1 day)
 8. Intensive facial course ( 4 days )
 9. Chemical peels (2 days)
 10. Advanced skincare course ( 6 days )
 11. Mesotherapy microneedling ( 1 day )
 12. Yearly beauty course ( 10 months )
 13. Dermaplanning ( 1 day )

Semi permanent makeup courses:

 1. Basic course eyebrows, lips, eyeliner for beginners ( 6 days )
 2. All about brows ( 3 days )
 3. Eyeliner for beginners ( 3 days )
 4. Lips ( 3 days )
 5. Yearly semi permanent makeup course ( 10 months )
 6. Quick lips ( 1 day)

Jeśli w krótkim czasie chcesz zdobyć nowy, wspaniały zawód – nasze kursy są właśnie dla Ciebie.

Zapraszamy do Sensual Spa. Oferujemy profesjonalne kursy kosmetyczne, kursy depilacji, oraz makijażu permanentnego. Im więcej usług będziesz w stanie zaoferować swoim klientom,tym większe będzie twoje pole zarobkowe.

Kursy kosmetyczne akredytowane przez ABT:

 1. Mezoterapia mikroigłowa & dermaroller ( 2 dni )
 2. Intensywny kurs kosmetyki podstawowy ( 6 dni )
 3. Mikrodermabrazja ( 1 dzień )
 4. Masaż twarzy & zabiegi na twarz ( 2 dni )
 5. Depilacja woskiem ( 1 dzień )
 6. Masaż twarzy ( 1 dzień )
 7. Oczyszczanie wodorowe ( 1 dzień )
 8. Intensywny kurs z zabiegów na twarz ( 4 dni )
 9. Peelingi chemiczne ( 2 dni )
 10. Zaawansowane zabiegi na twarz ( 6 dni )
 11. Mezoterapia mikroigłowa ( 1 dzień )
 12. Roczny kurs kosmetyczny ( 10 miesięcy )
 13. Dermaplaning (1 dzień )

Makijaż permanentny kursy akredytowane przez ABT:

 1. Kurs podstawowy brwi, kreski, usta ( 6 dni )
 2. Wszystko o brwiach ( 3 dni )
 3. Kreski ( 3 dni )
 4. Usta (3 dni)
 5. Roczny kurs makijażu permanentnego ( 10 miesięcy )