fbpx

Medicine aesthetic / Medycyna Estetyczna

Medicine aesthetic

Aesthetic medicine includes minimally invasive and safe procedures, thanks to which, without excluding from daily activities, you can effectively improve beauty defects. Aesthetic medicine supplements the gap between plastic surgery and cosmetology. By interfering with the deeper layers of the skin with a relatively small load on the body allows you to get better visual effects than with cosmetic procedures.

Our nurse has a huge experience, used only the best quality products.

Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna obejmuje minimalnie inwazyjne i bezpieczne zabiegi, dzięki którym bez wykluczenia z codziennych czynności możesz skutecznie poprawić wady urody. Medycyna estetyczna uzupełnia lukę między chirurgią plastyczną a kosmetologią. Poprzez ingerowanie w głębsze warstwy skóry przy stosunkowo niewielkim obciążeniu ciała pozwala uzyskać lepsze efekty wizualne niż przy zabiegach kosmetycznych.