fbpx

Products | Produkty

 

Products

Home care is an integral part of the procedures performed in the beauty salon.
Is Clinical company, Biologique Recherche, Ericson Laboratoire,  Mediderma, SesDerma, Theo Marvee and others, for which I work have developed products for home care as a continuation of the procedures performed in the beauty salon, or as a standalone cosmetics bringing long-term effects.
Home care Products based on innovative active ingredients, resulting in modern extraction processes substance of marine origin, plant hormones, and biotechnology. Thanks to the unique solutions offered by companies in which we work, cosmetics are among the most effective products in conjunction with treatments for face and body, as well as independently in daily use.

I guarantee for you consultation and selection of appropriate products.

 

Produkty
Pielęgnacja domowa to integralna część zabiegów wykonywanych w salonie.
Firmy Is Clinical, Biologique Recherche, Ericson Laboratoire, Theo Marvee, SesDerma, Mediderma i inne, na których pracuję, opracowały produkty do pielęgnacji domowej jako kontynuację zabiegów wykonywanych w salonie, lub jako samodzielne kosmetyki przynoszące długotrwałe efekty.
Produkty do pielęgnacji domowej oparte są na innowacyjnych składnikach aktywnych, uzyskanych w nowoczesnych procesach ekstrakcji z substancji pochodzenia morskiego, fitobiologicznego (hormony roślinne) i biotechnologicznego. Dzięki unikalnym rozwiązaniom oferowanych przez firmy, na których pracujemy, kosmetyki należą do najbardziej skutecznych produktów zarówno w połączeniu z zabiegami na twarz i ciało, jak i niezależnie w codziennym użytku domowym.

Gwarantuję konsultację i dobór odpowiednich produktów.